View Gallery

Планинският Атон, Древната Сцежерия, Амфиполи и Филипопо са най-важните исторически обекти в нашия район! Можете да стигнете там за по-малко от час. Замъкът Рентина и Свети Марина са също важни паметници и те се намират в непосредствена близост до нашия хотел!